TEZISLAR

Ideal holatda rejaning har bir bandini tezisga (ta’kid, qoidaga) aylantirish mumkin:
- o’qib chiqilgan (yoki og’zaki bayon qilingan) matnni takrorlaydi, lo’nda ifodalaydi va xulosalaydi;
- har doim dalillarga ega bo’ladi;
- mazmun mohiyatini aniqlaydi;
- materialni umumlashtirishga imkon beradi;
- maqola, ma’ruza, dissertasiya va shu kabilarni tanqidiy tahlil etish uchun qimmatlidir.
 

Tezislar turi
oddiy asosiy murakab
ko’pincha ko’chirmalardan iborat bo’ladi
 
odatda mustaqil ifodalanadi
 
o’zida ikki xil yozuvni jamlaydi
 

1-sxema

Nima uchun? bundan nima kelib chiqadi?  
Tezis (ta'kid, qoida) dalillar, faktlar, isbotlar      xulosa      
chunki, negaki, shuning uchunki,... binobarin, shunday qilib, shuning uchun...  

 

 

Kirish Asosiy qism Xulosa
Tezis Ko'p sonli dalillar Xulosa
T D O T D O T D O T D O

T - tezis

D - dalillar

O - oqibat

 

Axborot, ma’ruza, maqola materiali 1-sxemaga muvofiq uch qismli tuzilma asosida tuziladi.
• Ilmiy matn janri sifatidagi tezis 2-sxema bo’yicha tuziladi. Tezislarning bandlar bo’yicha tuzilishida fikrlar quyidagi tarzda rasmiylashtiriladi:
1.TD
2.TD
3.TD
4.O
Dissertasiya tadqiqotidagi qoida sifatidagi tezis ta’kid sifatida ifodalanadi.

Mistaqil ish.

Tezisni o’z ichiga oladigan fikrning tuzilishi sxemasini ko’rib chiqing. Taklif qilingan mavzulardan biri bo’yicha shu sxemalardan biriga asoslanib, o’z fikringizni tuzing.
Fikrni tuzish uchun mavzular:
• Bank xizmatlarini rivojlantirish.
• Raqobatbardoshlikning marketing tadqiqoti.
• Distansion ta’lim.
• Talabalarning til madaniyati.
• Talabalarning kasbiy tayyorgarligida jismoniy tarbiya.

Mustaqil ish.

Sizning ilmiy asarlar to’plami uchun tezislarni taqdim etishingiz kerak. Siz sxemalardan qaysi birini qo’llaysiz. Nima uchun?
 

MUNDARIJA