AXBOROTLARNING YOZMA SHAKLDA YETKAZILISHI

Bu bob axborotlarni yozma shaklda yetkazishning o’ziga xos xususiyatlari va qoidalariga bag’ishlangan. Siz ilmiy matnlarning reja, tezislar, konspekt, referat, annotasiya, maqola, esse kabi turlari bilan tanishasiz.

ILMIY MATNLARNING FUNKSIYALARI VA TURLARI

 

Ilmiy matnlarning funksiyalari va turlari
Funksiyalari
Aqliy mehnatni tashkil qilishning muhim vositasi Yozma fikr                                        
Turlari
Reja,
tezis,
konspekt
Reja, tezis, konspekt
Referat, annotasiya,
taqriz, maqola, ilmiy tadqiqot
(dissertasiya),
kurs ishi, diplom ishi, o’quv
loyihasi haqidagi hisobot, esse
ilmiy tadqiqot (dissertasiya)
maqola va hokazo.

 

MUNDARIJA