KITOBNING TARKIBIY TUZILISHI

Kitobning tarkibiy  tuzilishi (elementlari)
 
Sarlavha
Annotasiya
Mundarija
So’zboshi
So’ngso’z (xotima)
Bildirgichli
Apparat

 

Sarlavha: ilmiy adabiyotda mavzuni bildiradi.
Annotasiya: titul varag’ining orqasida joylashadi;
mazmunning qisqacha tavsifi va kimga mo’ljallanishini anglatadi.
Mundarija: mavzu bayonining rejasi, kitobning ko’rsatkichi.
So’zboshi: muallif qo’ygan vazifalar bayoni; nashr yoki qayta nashrning zaruratini asoslaydi.
So’ngso’z (xotima): yakun, qisqacha xulosalar.
Bildirgichli tuzilma: tushuntirilishi lozim bo’lgan tushunchalar, atamalar, faktlar va shu kabilarga izohlar.
 

Mustaqil ish.

1. Bitta ilmiy ishni – kitobni tanlang, uning tarkibiy tuzilishini o’rganing. Kitobning mazmuni va tuzilishi haqida o’z fikringizni ayting.
2. To’plam yoki jurnalni tanlang. Uni tahlil qiling. Tahlilda quyidagi jihatlarni aks ettiring:
1) to’plam, jurnalning nomi; ixtisosligi, yo’nalishi;
2) nashriyot;
3) nashrlar soni, ushbu nashrning boshqa shunga o’xshash nashrlar orasidagi o’rni;
4) ruknlari, to’limlari, mavzulari;
5) e’lon qilingan materiallarning o’ziga xos xususiyatlari;
6) eng qiziqarli ishlar, ulardagi muammolar;
7) tahlil etilgan nashrning bahosi.
 

MUNDARIJA