вӲؠ

Doktorlik va nomzodlik dissertasiyalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim boĺlgan ilmiy jurnallar

Doktorlik va nomzodlik dissertasiyalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo’lgan ilmiy jurnallar

RO’YXATLARI

 

(OAK Rayosatining qarorlari bilan tasdiqlangan)
1.01.2010 y.
 

1. FIZIKA-MATEMATIKA fanlari (matematika sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:

1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston matematika jurnali
3. O’zMU xabarlari

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

2. FIZIKA-MATEMATIKA fanlari (mexanika sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:

1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston mexanika muammolari jurnali
3. O’zMU xabarlari

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

3. FIZIKA-MATEMATIKA fanlari (fizika sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:

1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston fizika jurnali
3. Geliotexnika

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.
 

4. TEXNIKA fanlari (mexanika, mashinasozlik, qurilish sohalari) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston mexanika muammolari jurnali
3. Oliy o’quv yurtlari axboroti
4. O’zbekiston qishloq xo’jaligi
5. O’zbekiston arxitekturasi va qurilishi
6. Geliotexnika
7. Paxtachilik va donchilik
8. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
9. Farg’ona politexnika instituti ilmiy-texnik jurnali
10. To’qimachilik muammolari
11. Kompozision materiallar
12. SamDAQI "Me’morchilik va qurilish muammolari" 
  ilmiy-texnik jurnali
13. “Standart” ilmiy-texnik jurnali
14. Toshkent temir yo’l muhandislari instituti axboroti
15. TAQI "Arxitektura. Qurilish. Dizayn." jurnali (qurilish sohasi)

Yevropa, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

5. YeR HAQIDAGI fanlar (geologiya-mineralogiya sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 
   
O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. Geologiya va mineral resurslar
3. O’zbekiston konchilik xabarnomasi (Konchilik jurnali)
4. O’zbekiston neft va gaz jurnali
5. O’zMU xabarlari
6. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
7. O’zbekiston ekologik axborotnomasi

Yevropa, Osiyo, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

6. YER HAQIDAGI fanlar (geografiya sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 
   
O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. Geologiya va mineral resurslar
3. O’zMU xabarlari
4. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
5. O’zbekiston geografiya jamiyati axboroti
6. O’zbekiston iqtisodiy axborotnomasi
7. O’zbekiston ekologik axborotnomasi
Yevropa, Osiyo, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

7. TEXNIKA fanlari (boshqarish, informatika, XT sohalari) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston informatika va energetika muammolari
3. O’zMU xabarlari
4. Oliy o’quv yurtlari axboroti
5. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
6. Kimyoviy texnologiya. Nazorat va boshqaruv 
7. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
8. «Axborotkommunikasiyalar: Tarmoqlar-Texnologiyalar-Yechimlar» jurnali (Informatika, XT sohalari)
9. «Toshkent axborot texnologiyalari universiteti xabarlari» jurnali (Informatika, XT sohalari)

Yevropa, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

8. TEXNIKA fanlari (aloqa sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston informatika va energetika muammolari
3. O’zMU xabarlari
4. Oliy o’quv yurtlari axboroti
5. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
6. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
7. Aloqa dunyosi
8. «Axborotkommunikasiyalar: Tarmoqlar-Texnologiyalar-Yechimlar» jurnali
9. «Toshkent axborot texnologiyalari universiteti xabarlari» jurnali

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

 9. TEXNIKA fanlari (energetika sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi kerak bo’lgan ilmiy jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zR FA ma’ruzalari
2. O’zbekiston informatika va energetika muammolari
3. O’zMU xabarlari
4. Oliy o’quv yurtlari axboroti
5. Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
6. Geliotexnika
7. Energiya va resurs tejash muammolari (Problemű energo i resursosberejeniya)
8.Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

10. Kimyo fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. Ximiya prirodnűx soyedineniy
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston kimyo jurnali
4. Kompozision materiallar
5. O’zbekiston neft va gaz jurnali
6. O’zMU xabarlari 
7. Kimyo va kimyo texnologiyasi 

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

11. Texnika fanlari (kimyo-texnologiya sohasi) bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:

1. Ximiya prirodnűx soyedineniy
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston kimyo jurnali
4. Farmasevtika jurnali (Kimyo va farmasiya)
5. Kompozision materiallar
6. O’zbekiston neft va gaz jurnali
7. Shyolk 
8. O’zMU xabarlari 
9. Kimyo va kimyo texnologiyasi 
10. Kimyoviy texnologiya. Nazorat va boshqaruv 

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

12. farmasevtika fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. Ximiya prirodnűx soyedineniy
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston kimyo jurnali
4. Farmasevtika jurnali (Kimyo va farmasiya)
5. Kimyo va kimyo texnologiyasi 
6. Farmasevticheskiy vestnik Uzbekistana

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

13. Biologiya fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari: 
1. O’zbekiston biologiya jurnali 
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston tibbiyot jurnali (Medisinskiy jurnal Uzbekistana)
4. Ximiya prirodnűx soyedineniy
5. Immunologiya
6. O’zMU xabarlari
7. Shyolk
8. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
9. Jurnal teoreticheskoy i klinicheskoy medisinű
10. Infeksiya, immunitet, farmakologiya
11. O’zbekiston agrar fani xabarnomasi 

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

14. Qishloq xo’jaligi fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari: 
1. O’zbekiston qishloq xo’jaligi
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston biologiya jurnali
4. Paxtachilik va donchilik
5. Agroekologiya
6. Shyolk
7. Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana
8. “O’zbekiston qishloq xo’jaligi” jurnalining “Agro ilm” ilmiy ilovasi
9. Zooveterinariya (Zootexniya sohasi)
10. Xorazm Ma’mun akademiyasining axborotnomasi

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

15. veterinariya fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari: 
1. O’zbekiston qishloq xo’jaligi
2. O’zR FA ma’ruzalari
3. O’zbekiston biologiya jurnali
4. Zooveterinariya
5. Agroekologiya
6. Vestnik agrarnoy nauki

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

16. Iqtisod fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati 

 O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. Ekonomicheskoye obozreniye
2. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
3. O’zbekiston iqtisodiy axborotnomasi
4. Jamiyat va boshqaruv
5. Bozor, pul va kredit
6. O’zbekiston qishloq xo’jaligi
7. Ekonomika i klass sobstvennikov
8. Iqtisodiyot va bank
9. “Xalqaro munosabatlar: Siyosat, iqtisodiyot, huquq” 
10. Jurnal nalogoplatel¨ika (nomzodlik dissertasiyalari uchun)
11. Iqtisodiyot va ta’lim 
12. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz (nomzodlik dissertasiyalari uchun)
13. “Birja-Ekspert” (nomzodlik dissertasiyalari uchun)
14. “Aloqa Dunyosi” (08.00.14 ixtisosligi bo’yicha dissertasiyalar uchun)
15. “Agroilm” (08.00.04 ixtisosligi bo’yicha dissertasiyalar uchun)
16. “Moliya”
17. TAQI "Arxitektura. Qurilish. Dizayn." jurnali (08.00.03, 08.00.13 
  ixtisosliklari (qurilish sohasi) bo’yicha nomzodlik dissertasiyalari uchun)

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar: 

a) Rossiyskaya Federasiya
1. Voprosű ekonomiki. ( RAN, Moskva, www.vopreco.ru)
2. Voprosű statistiki (nauchno-informasionnűy jurnal, informasionno-izdatelskiy sentr «Statistika Rossii», Moskva, info@gks.ru)
3. Rossiyskiy ekonomicheskiy jurnal («Finansű i statistika», Moskva, info@rej.ru) 
4. Finansovűy vestnik: finansű, nalogi, straxovaniye.(GUPMO, Moskovskaya. obl., finance@df.ru) 
5. Ekonomist (Moskva, OOO OID «Media-Pressa»).
6. Mirovaya ekonomika i mejdunarodnűye otnosheniya (Rossiyskaya akademiya nauk, Institut mirovoy ekonomiki i mejdunarodnűx otnosheniy, izdatelstvo «Nauka», Moskva, www.naukaran.ru, www.maik.ru)
7. Ekonomiko-matematicheskiye metodű (SEMI RAN, Moskva).
8. Problemű prognozirovaniya. (Institut narodnoxozyaystvennogo 
prognozirovaniya RAN, Moskva, www.ecfor.ru)
9. Ekonomika i finansű. (Moskva, tezerus@dol.ru )
10. Ob¨yestvo i ekonomika. (Moskva, Mejdunarodnaya assosiasiya akademiy nauk, jsae@cemirssi.ru)
10. “Auditor” (Moskva, www.kegelbank.ru)
11. “Buxgalterskiy uchet” (Moskva, www.buhgalter.ru)
12. “Mejdunarodnűy buxgalterskiy uchet” (Moskva, www.financepress.ru) 
13. “Buxgalter i zakon” (Moskva, www. financepress.ru) 
14. ”Buxgalterskiy uchet v izdatelstve i poligrafii” (Moskva, www.financepress.ru)

b) Dalneye zarubejye 
1. Transition (jurnal Vsemirnogo banka po stranam s perexodnoy ekonomikoy, www.wdi.bus.imich.edu ) 
2. World development. The American university, Washington (e-mail jeraswe@american.edu ). (Jurnal amerikanskix universitetov «Razvitiye mira»)
3. Nauchnűye spesializirovannűye jurnalű po ekonomicheskim naukam amerikanskix, yevropeyskix, yaponskix i koreyskix izdaniy. 
4. Sayt. www.gdnet.org (globalnaya set razvitiya, obyedinyayu¨aya bolshoye chislo ekonomistov-issledovateley (5100 ekonomistov) iz mnogix stran mira s selyu podderjki kachestvennűx issledovaniy v oblasti ekonomiki i ix effektivnogo ispolzovaniya v selyax razvitiya) (e-mail: admin@gdnet.ws)  

17. Tarix fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. O’zbekiston tarixi
3. O’zbekiston moddiy madaniyati tarixi
4. Tafakkur
5. Jamiyat va boshqaruv
6. Ijtimoiy fikr
7. Sharqshunoslik (TDShI)
8. Sharqshunoslik (O’zR FA Sharqshunoslik inst.)
9. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
10. O’zR FA Qoraqalpoq bo’limining axborotnomasi
11. Toshkent Islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti
12. Xalqaro munosabatlar
13. O’zMU xabarlari 
14. Moziydan sado 
15. FarDU Ilmiy xabarlari 
16. Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoye ob¨yestvo – Civil society 
17. BuxDU ilmiy axboroti
18. “Vestnik Mejdunarodnogo Instituta Sentralnoaziatskix issledovaniy (MISAI)”  
19. UrgDU “Ilm sarchashmalari” ilmiy-metodik jurnali
20. “Qaraqalpaq memleketlik universiteti xabarshűsű”

18. falsafa fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. O’zbekiston tarixi
4. Tafakkur
5. Jamiyat va boshqaruv
6. Ijtimoiy fikr
7. Sharqshunoslik (TDShI)
8. Sharqshunoslik (O’zR FA Sharqshunoslik inst.)
9. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
10. O’zR FA Qoraqalpoq bo’limining axborotnomasi
11. Toshkent Islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti
12. O’zMU xabarlari 
13. FarDU Ilmiy xabarlari 
14. Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar 
15. Falsafa va huquq
16. Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoye ob¨yestvo – Civil society
17. UrgDU “Ilm sarchashmalari” ilmiy-metodik jurnali

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

19. Huquqshunoslik fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

 1. Huquq va burch (“Hayot va qonun” hamda “Qonun himoyasida”)
2. O’zR Oliy xo’jalik sudi axborotnomasi (Xo’jalik va huquq)
3. Huquqshunoslik
4. Inson huquqlari va demokratlashtirish
5. Falsafa va huquq
6. O’zbekiston qonunchiligi tahlili - Uzbek law review - Obzor zakonodatelstva Uzbekistana 
7. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudining axborotnomasi – Byulleten Verxovnogo suda Respubliki Uzbekistan 
8. «Ob¨yestvennoye mneniye. Prava cheloveka» 
9. Toshkent davlat yuridik instituti axborotnomasi 
10. Advokat 
11. “Bola va zamon” ilmiy-ommabop jurnali (notinch oilalar muammolari, 
bolalarning huquqiy maqomini belgilash va ular huquqini himoyalash bo’yicha)
12. “Xalqaro munosabatlar: Siyosat, iqtisodiyot, huquq”
13. Toshkent Islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti (24.00.03 ixtisosligi  
bo’yicha dissertasiyalar uchun) 

20. Sharqshunoslik bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

 1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. O’zbekiston tarixi
3. Tafakkur
4. Sharqshunoslik (TDShI)
5. Sharqshunoslik (O’zR FA Sharqshunoslik instituti)
6. Toshkent Islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti
7. Imom al-Buxoriy saboqlari 

21. sosiologiya fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 
1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. O’zbekiston tarixi
3.O’zbekiston moddiy madaniyati tarixi
4. Tafakkur
5. Jamiyat va boshqaruv
6. Inson huquqlari va demokratlashtirish
7. Ijtimoiy fikr
8. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
9. O’zR FA Qoraqalpoq bo’limining axborotnomasi
10. Xalqaro munosabatlar
11. O’zMU xabarlari
12. Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar 
13. Falsafa va huquq
14. Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoye ob¨yestvo – Civil society 

22. siyosiy fanlar bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. Tafakkur
3. Jamiyat va boshqaruv
4. Inson huquqlari va demokratlashtirish
5. Ijtimoiy fikr
6. Sharqshunoslik (TDShI)
7. Xalqaro munosabatlar
8. O’zMU xabarlari
9. Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar
10. Falsafa va huquq 

23. Filologiya fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati:

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. O’zbek tili va adabiyoti
2. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
3. Jahon adabiyoti
4. Sharqshunoslik
5. Sharq mash’ali
6. Til va adabiyot ta’limi
7. Prepodovaniye yazűka i literaturű
8. Mayak Vostoka
9. O’zMU xabarlari
10. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
11. O’zR FA Qoraqalpoq bo’limining axborotnomasi
12. O’zbekiston matbuoti
13. FarDU Ilmiy xabarlari
14. BuxDU ilmiy axboroti
15. Amudaryo (Emio’derya)
16. Qoraqalpog’iston 
17. Urganch DUning “Ilm sarchashmalari”
18. Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar
19. “Filologiya masalalari” ilmiy-metodik jurnali.
20. Sharq yulduzi (adabiyotshunoslik sohasi)
21. “Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim” jurnali 
22. Zvezda Vostoka (adabiyotshunoslik sohasi)
23. “Qaraqalpaq memleketlik universiteti xabarshűsű”
24. AndDU “Ilmiy xabarnoma”

Yevropa, Amerika, Osiyo mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan nufuzli ixtisoslashgan ilmiy jurnallar.

24. Pedagogika fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. Xalq ta’limi 
2. Ta’lim va tarbiya
3. Boshlang’ich ta’lim
4. Til va adabiyot ta’limi
5. Prepodovaniye yazűka i literaturű
6. Kasb-hunar ta’limi
7. O’zMU xabarlari 
8. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
9. Pedagogik mahorat
10. Ta’lim muammolari
11. Pedagogik ta’lim
12. Uzluksiz ta’lim
13. Maktab va hayot
14. Fan – sportga
15. Sog’lom avlod uchun 
16. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
17. «Filologiya masalalari» ilmiy-metodik jurnali
18. «Bola va zamon» jurnali  
19. «Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar» jurnali 
20. «Mug’allim hyem uzliksiz bilimlendirio’» jurnali
21. «Fizika, matematika va informatika» ilmiy-uslubiy jurnali
22. AndDU “Ilmiy xabarnoma”

Yevropa, Amerika, Osiyo mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan nufuzli ilmiy jurnallar.

25. psixologiya fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati: 

O’zbekiston Respublikasi jurnallari:
1. Xalq ta’limi 
2. Ta’lim va tarbiya
3. Boshlang’ich ta’lim
4. Til va adabiyot ta’limi
5. Prepodovaniye yazűka i literaturű
6. Kasb-hunar ta’limi
7. O’zMU xabarlari 
8. SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi
9. Pedagogik mahorat
10. Ta’lim muammolari
11. Pedagogik ta’lim
12. Uzluksiz ta’lim
13. Maktab va hayot
14. Sog’lom avlod uchun 
15. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
16. Fan – sportga
17. “Bola va zamon” jurnali 
18. «Filologiya masalalari» ilmiy-metodik jurnali

Yevropa, Amerika mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan xorijiy mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

26. San’atshunoslik fanlari bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati:

1. Sharq yulduzi
2. Zvezda Vostoka
3. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
4. Jamiyat va ijtimoiy qurilish
5. San’at
6. Teatr
7. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
8. Moziydan sado 
9. Guliston
10. Ob¨yestvennűye nauki v Uzbekistane

27. me’morchilik bo’yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertasiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e’lon qilinishi zarur bo’lgan jurnallar ro’yxati:

1. O’zbekistonda ijtimoiy fanlar
2. O’zbekiston arxitekturasi va qurilishi
3. Jamiyat va ijtimoiy qurilish
4. San’at
5. Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
6. SamDAQI "Me’morchilik va qurilish muammolari" ilmiy-texnik jurnali 
7. Moziydan sado
8. TAQI "Arxitektura. Qurilish. Dizayn." Jurnali