ILMIY TADQIQOTGA KIRISHISH

ILMIY TADQIQOTNI MUVAFFAQIYATLI BAJARISH SHARTLARI

TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINING PROSESSUAL TUZILMASI

MAGISTRLIK DISSERTASIYASI: UMUMIY TUSHUNCHA