FARAZLARNI QURISHNING PROSESSUAL TUZILMASI

TADQIQOT MAQSADINING BELGILANISHI VA VAZIFALARINING QOYILISHI. TADQIQOT USLUBLARINING TANLANISHI

Siz bu bobda tadqiqot maqsadlari va vazifalari tushunchalari, tadqiqot vazifalarini qoyilish algoritmi, ilmiy tadqiqot uslublari bilan tanishasiz.

TADQIQOT VAZIFALARI TUSHUNCHASI MAZMUNI

DISSERTASIYA TADQIQOTI VAZIFALARI QOYILISHINING PROSESSUAL TUZILMASI