7-. SHIKOYAT ARIZASINI KORIB CHIQISH BOYICHA KENGASH MAJLISINI OTKAZISH

FARAZNING ILGARI SURILISHI VA IFODALANISHI

FARAZLAR TURLARI

FARAZLARNI ILGARI SURISH QOIDALARI